Mark Albrow

Seiniau ar gyfer Tŷ Gwag – Dydd Sadwrn 26 Mehefin, 2021

11:00-12:00

Mark Albrow

“Rydw i’n diolch i’m diweddar dad oedd yn seinegydd am diwnio fy nghlustiau. Mae hefyd yn beintiwr portreadau a thirluniau, yn briod hapus, yn dad i bedwar ac yn gweithio’n rhan amser fel gweithiwr gofal iechyd mewn cartref.”

Bydd Mark yn ymestyn synau pryfed tŷ.


yn ôl ffolderi sain