j Milo Taylor

 Seiniau ar gyfer Tŷ Gwag – Dydd Sul 27 Mehefin, 2021

03:00-04:00

j Milo Taylor

Artist, cerddor, cynhyrchydd ac ymchwilydd sy’n gyfarwydd â dulliau cyfoes theori seiberneteg ac ymarfer addysg.

Bydd Milo yn paratoi’r tŷ gyda solenoidau mewn trefn sy’n taro rhythmau ar y waliau, gwresogyddion, lloriau a ffenestri.


yn ôl ffolderi sain