Angela Davies

Seiniau ar gyfer Tŷ Gwag – Dydd Sadwrn 26 Mehefin, 2021

10:00-11:00

Angela Davies

Artist rhyngddisgyblaethol sy’n edrych ar systemau bregus ar draws tirluniau naturiol, gwneuthuredig a seicolegol.

Bydd Angela yn defnyddio derbynwyr electromagnetig band llydan a synwyryddion tra sonig.


yn ôl ffolderi sain