etchasketch

Seiniau ar gyfer Tŷ Gwag – Dydd Sadwrn 26 Mehefin, 2021

09:00-010:00

etchasketch

Artist synth modylaidd arbrofol a sylfaenydd Modulate TV.

Bydd Etchasketch yn defnyddio bio-synwyryddion i drawsnewid planhigion anghlywadwy yn gerddoriaeth glywadwy.


yn ôl ffolderi sain