Ynyr Pritchard

Seiniau ar gyfer Tŷ Gwag – Dydd Sadwrn 26 Mehefin, 2021

08:00-09:00

Ynyr Pritchard

Yn berfformiwr a chyfansoddwr Cymreig-Maltaidd 19 oed, mae gan Ynyr ddiddordeb mewn natur theatraidd sain a natur gorfforol perfformiad.

Bydd Ynyr yn trawsnewid Plas Bodfa yn lle chwarae sonig, gan ymhelaethu ar ysbrydion y presennol.


back sound files