Piano Drowning

Piano Drowning (2021) – Annea Lockwood (UDA)

Plas Bodfa, Cymru

13 Hydref 2021 and ongoing

Mae Piano Drowning yn un o dri sgôr o gyfres ‘Piano Transplants’ Annea Lockwood, lle mae pianos yn cael eu gosod mewn lleoliadau penodol a fyddai rywsut yn newid eu cyflwr corfforol. Yn symud y piano o’r neuadd gyngerdd a’r ystafell fyw, yn dod â’r offerynnau i gysylltiad uniongyrchol â grymoedd natur, mae’n caniatáu i’r pianos gael eu chwarae gan yr amgylchedd y maen nhw ynddo. Yn y digwyddiad hwn, y pwll yn Plas Bodfa.

Ar gyfer agoriad y gosodiad, cyflwynodd Soundlands waith piano newydd a gomisiynwyd yn benodol ar gyfer Piano Drowning yn Plas Bodfa. Cyfansoddwyd y gwaith gan Ynyr Pritchard a’i berfformio ar y piano sy’n rhannol o dan y dŵr gan y cyfansoddwr a Xenia Pestova Bennett.

Bydd y cyfansoddiad yn cael ei geisio ar y piano yn Plas Bodfa bob blwyddyn mewn gwerthfawrogiad o Annea Lockwood ac fel catalydd ar gyfer gweithgaredd artistig newydd.

Piano Transplants

Annea Lockwood’s Piano Transplants (1968-72) are compositions in which pianos beyond repair were burned, drowned, and planted. These iconic works became a testament to Lockwood’s focus on elemental and natural sound sources and interdisciplinary interventions, where the piano becomes played by its environmental and contextual circumstance. The presentations are celebrations of the reconfiguration of material, the transformation of objects, and the resulting multi-sensory performance that ensues.

In 2013, Annea Lockwood staged two works for Soundlands in Wales: Piano Burning in Bangor and Piano Garden in Gwydir Forest. With Soundlands’ Piano Drowning at Plas Bodfa in 2021, the first since the Texas original in 1972, Wales is unique in having re-staged all three of the Piano Transplant series.

The Film

15 September, 2021

The commissioned score was played on the drowned piano by the composer Ynyr Pritchard and pianist Xenia Pestova Bennett. Piano Drowning and the performance was filmed, and witnessed by a limited audience.

The film premieres on 13th October as part of ISSUE Project Room’s 2021 Benefit for Annea Lockwood, together with films of the new iterations of Piano Burning (by Lawrence English in Brisbane) and Piano Garden (Caramoor Center for Music and Arts, New York).

The Broadcast

13 October 2021, from 5pm

ISSUE Project Room broadcasts an online program of renowned composer Annea Lockwood’s iconic Piano Transplants works: Piano Burning (1968), Piano Garden (1969-70), and Piano Drowning (1972). This streamed event features expansive documentation from three presented iterations of each piece taking place in partnership with:

 • Brisbane Festival 2021 and Room40 in Australia (Piano Burning);
 • Caramoor Center for Music and the Arts in Katonah, NY (Piano Garden); and
 • Soundlands at Plas Bodfa, Wales (Piano Drowning).

The broadcast runs in tandem with ISSUE Project Room 2021 Benefit event in New York which honours Annea Lockwood.

The broadcast will also be screened live at Ucheldre Centre, Holyhead, and Pontio, Bangor.

livestream

Sgôr

Gwireddwyd ‘Piano Drowning’ gyntaf ym 1972 yn Amarillo, Texas, UDA

Mae’r sgôr wreiddiol fel a ganlyn:

 • Dewch o hyd i bwll bas gyda chlai/gwely caled arall mewn man ynysig.
 • Llithrwch biano unionsyth i’w safle yn fertigol, ychydig oddi ar y lan.
 • Angorwch y piano yn erbyn stormydd, e.e. gyda rhaff i bolion cryf.
 • Tynnwch luniau a’i chwarae’n fisol, wrth iddo suddo’n araf.

Nodyn: Dylai pob biano a ddefnyddir eisoes y tu hwnt i’w atgyweirio.

Piano Drowning (1972 - Amarillo, Texas)

Piano Drowning (1972 – Amarillo, Texas) Ffotograff gan Richard Curtin

New Commission

Boddi by Ynyr Pritchard was commissioned by Soundlands for Piano Drowning by Annea Lockwood at Plas Bodfa.

The new score for four hands in five movements was first performed on 15th September 2021 by Ynyr Pritchard and Xenia Prestova Bennett.

Arsylwr Artistiaid

Mewn cydweithrediad â dau rwydwaith artistiaid lleol DAC a CARN, gwahoddwyd pedwar arsylwr artistiaid i fod yn dyst i ffilmio’r perfformiad cyntaf un ar y piano a foddwyd. Yn ymateb yn weithredol i’r golygfeydd, y synau a’r amgylchoedd, roeddent yn braslunio, gwneud marciau, ysgrifennu, ymateb.

You can listen to some of their thoughts here [coming soon].

Sian Hughes

Menai Rowlands

Marirose Pritchard

Stephen Green

Ffilm Piano Drowning

Ffilm disgrifiad sain Piano Drowning

Biographies

Annea Lockwood

Mae Annea Lockwood yn gyfansoddwr a anwyd yn Seland Newydd sydd bellach wedi ymgartrefu yn UDA. Yn ystod y 1960au Yn ystod y 1960au cydweithiodd â beirdd sain, coreograffwyr ac artistiaid gweledol, a chreodd nifer o weithiau fel yr Glass Concerts a gychwynnodd ei diddordeb gydol oes gyda ffynonellau sain timbre a sain newydd.

Ym 1968, ac mewn gwrogaeth gydamserig i drawsblaniadau calon arloesol Christian Barnard, cychwynnodd Lockwood gyfres o Piano Transplants lle llosgwyd, boddwyd a phlannwyd pianos diffaith mewn gardd yn Lloegr.

Ers hynny mae hi wedi creu nifer o weithiau o berfformiad sy’n canolbwyntio ar synau amgylcheddol a naratifau bywyd.

Mae llawer o’i chyfansoddiadau yn cynnwys recordiadau o ‘synau a ganfuwyd’ naturiol a gellir eu clywed ar labeli fel Lovely, Harmonia Mundi ac Ambitus.

Ynyr Pritchard

Mae Ynyr Pritchard yn gerddor a chyfansoddwr Cymru-Malteg arobryn. Yn ddim ond 19 oed, mae eisoes wedi chwarae gyda sawl cerddorfa ac ensembles ieuenctid cenedlaethol, wedi ymddangos yn niferus yn y BBC Proms, Urdd ac Eisteddfod Genedlaethol, a gwyliau cerdd.

Astudiodd Ynyr fiola yn gyntaf trwy’r Ganolfan Gerddi William Mathias ac yn Junior Royal Northern College of Music ym Manceinion. Cymerodd ddosbarthiadau cyfansoddi preifat gyda Jeffrey Lewis cyn parhau â’i wersi cyfansoddi yn y JRNCM gyda Matthew Sergeant, Larry Goves, Mark Dyer a Joshua Brown.

Yn ddiweddar, cwblhaodd ei flwyddyn gyntaf yn Conservatoire Brenhinol yr Hague gan astudio fiola a chyfansoddiad gydag Ásdís Valdimarsdóttir a Calliope Tsoupaki yn y drefn honno.

Xenia Pestova Bennett

Perfformiwr ac addysgwr arloesol yw Xenia Pestova Bennett. Yn destun clod mawr yn y wasg ryngwladol, mae hi wedi ennill enw da fel dehonglydd blaenllaw o repertoire digyfaddawd ochr yn ochr â champweithiau o’r gorffennol. Fe wnaeth ei hymrwymiad i hyrwyddo cerddoriaeth gan gyfansoddwyr byw ei hysbrydoli i gomisiynu dwsinau o weithiau newydd a chydweithio ag arloeswyr o bwys ym maes cerddoriaeth gyfoes.

Mae ei recordiadau niferus ac uchel eu clod yn cynnwys gweithiau piano gan John Cage a Karlheinz Stockhausen gyda Pascal Meyer a’i chyfansoddiadau ei hun. Mae ei halbwm hyd lawn “Atomic Legacies” yn cynnwys Pedwarawd Ligeti a’r Piano Cyseinydd Magnetig.

Mae Xenia wedi bod yn Bennaeth Perfformio ym Mhrifysgol Bangor, ac mae bellach yn darlithio mewn cerddoriaeth ym Mhrifysgol Nottingham.

Mae cydweithrediad blaenorol Xenia â Soundlands yn cynnwys gwireddiad o “Piano Burning” Annea Lockwood ym mhresenoldeb y cyfansoddwr yn 2013.

 

Diolch

 • Agi, Alan, Emily, Femke, Ffion, Jonathan, Karine, Oliver, Lisa, Nesta, Niki, Paul, Rachel, Ruth & Zöe  – Y Tystion
 • Richard – Caernarfon
 • Dave & Peg – Detroit
 • Lucy, John, Jeremy, Kirsty, Ian & Peter – Llangoed
 • Becky & Simon – Llanrhchwyn
 • Bedwyr, Sam & Corey – Môn Caravans
 • Menai – Disability Arts Cymru
 • Steve, Marirose & Sian – CARN
 • Zev, Nick & Monica – ISSUE

Credits

Cyflwynir y gosodiad hwn o Piano Drowning Annea Lockwood gan Seindiroedd mewn cydweithrediad ag ISSUE Project Room, sy’n anrhydeddu’r artist yn 2021 gyda llwyfaniad byd-eang o Piano Transplants. Cefnogwyd y prosiect gyda grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Partners & Funders