Gardd Piano

Piano Garden – Annea Lockwood (UDA)

Gosodiad: Sadwrn 29 Mehefin, 2013, 11am
Parhad: Am Byth!

Caerdroia, Coedwig Gwydyr, Llanrwst | Am Ddim

Caiff ail dymor Seindiroedd ei lansio â Gardd Piano Annea Lockwood fel rhan o ail-gread tri darn ei chyfres Trawsblaniadau Piano o’r chwedegau a’r saithdegau.

Yn Caerdroia, bydd Annea yn creu ‘Piano Garden’ – Gadael hen piano i ddychwelyd at natur gyda help llaw planu creadigol.

Gwiliwch allan am wybodaeth diweddar ar y safle hwn dros y dyddiau, wythnosau, misoedd a blynyddoedd nesaf.

Cysylltiad Byw

Bydd Seindiroedd yn cysylltu tri lleoliad i sgrinio darllediad byw o’i thri darn am un noson yn unig:

Cysylltiad Byw

Llosgi Piano

Piano Burning (1968 - Llundain)

Piano Burning (1968 – Llundain)

Seindiroedd a Dinas Sain Bangor mewn partneriaeth â Gwyl Celfyddydol Harwich a Cydweithfa’r Hen Iard Nwydda:

Llosgi Piano – Annea Lockwood
Sadwrn 29 Mehefin, 2013
6.15pm (drws); 6:45pm (performiad)
Yr Hen Iard Nwyddau, Treborth, Bangor | Am ddim

Gardd Piano

Piano Garden (1969-70 - Ingatestone, Essex)

Piano Garden (1969-70 – Ingatestone, Essex)

Seindiroedd a Dinas Sain Bangor mewn partneriaeth â Golygfa Gwydyr yn cy wyno:

Gardd Piano – Annea Lockwood
Sadwrn 29 Mehefin, 11am
Caerdroia, Coedwig Gwydyr, Llanrwst | Am ddim

Eastern Exposure: Piano Transplant No.4

Piano Drowning (1972 - Amarillo, Texas)

Piano Drowning (1972 – Amarillo, Texas)

Gwyl Gelfyddydol Harwich mewn partneriaeth â Seindiroedd a Dinas Sain Bangor yn cy wyno:

Eastern Exposure: Piano Transplant No.4 – Annea Lockwood
26 Mehefin – 7 Gorffennaf
Traeth Harwich

Cyfarwyddiadau

Bysiau yn trafeilio fyny i Gwydyr Uchaf o 10am. Fwy o cyfarwyddiadau yma Golyfa Gwydir.

Walk the Llwybr y Ceirw to Piano Garden.

Piano Garden poster with Map

Mud Day

Yn dilyn agoriad Gardd Piano, bydd Golygfa Gwydyr yn parahau i ddathlu Diwrnod Mwd Rhyngwladol hefo gweithgareddau. Agoed i teuluoedd hefo plant o pob oedran, bydd y digwyddiad yn cynnwys:

  • Mad Hatters’ Tea Party – 11am (bring your own or they’ll have some to borrow on site).
  • Adeiladu Den – hefo Conwy Play Development
  • gwneud Bug Motel a Mud Kitchen
  • messy play!
  • performiadau acwstic gan creaduriaid y coedwig

Cysylltu Golyfa Gwydyr am wybodaeth pellach.

About the Artist

Mae Annea Lockwood yn gyfansoddwraig o Seland Newydd sydd bellach yn byw yn yr Unol Daliaethau. Yn ystod y 60au bu’n cydweithio gyda beirdd sain, coreograffwyr ac artistiaid gweledol a hefyd yn creu nifer o weithiau fel y Glass Concerts. Dyma esgorodd ar ei diddordeb ysol mewn natur sain a ffynonellau newydd o sain – diddordeb sydd wedi parhau gyda hi hyd heddiw.

Ym 1968, pan roedd Christian Barnard yn gweithio ar ei drawsblaniadau calon arloesol, bu i Annea ddechrau ar gyfres o drawsblaniadau ei hun o’r enw Piano Transplants. Yn y gweithiau hyn cai hen bianos eu llosgi, eu boddi, eu cludo i’r lan a’u plannu mewn gardd flodau Seisnig.

Mae llawer o waith cyfansoddi Annea i’w clywed ar label fel Lovely, Harmonia Mundi ac Ambitus ac yn cynnwys recordiadau o synau naturiol.

Cydnabyddiaethau

Cyflwyniar gan Soundlands mewn partneriaeth gyda Golygfa Gwydyr.
Ariennir Dinas Sain Bangor gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Funders, Partners & Sponsors