Wet Sounds

Wet Sounds – Joel Cahen (Israel / England)

holl ogoniant y clyw, drwy gyfrwng dwr

8.00yh ar ddydd Gwener Ionawr yr 28ain 2011
Pwll Nofio Bangor

Wet Sounds – perfformiad cerddorol tanddwr ym Mhwll Nofio Bangor ar ddydd Gwener yr 28ain o Ionawr – a digwyddiad lansio Dinas Sain Bangor!
Nofiwch, arnofiwch, plymiwch i bwll rhyfeddol o sain wedi ei gynhyrchu gan seinyddion tanddwr arbennig.

  • Cerddoriaeth fyw gan y grwp swrrealaidd arloesol Nurse with Wound

ynghyd ac

  • cerddoriaeth fyw gan Andrew Lewis a Joel Cahen
  • coreograffi newydd ar gyfer y dwr gan Lisa Spaull wediâ’i gyflwyno gan Ddawns i Bawb
  • pherfformiad o gelf scwba tanddwr gan Megan Broadmeadow a Helen Howard Jones
  • cerddoriaeth fyw a ffilmiau gan Graham Bowers

Bydd Wet Sounds yn creu dau ofod sain yn adeilad Pwll Nofio Bangor, y naill wedi ei wahanu oddi wrth y llall gan wyneb dwˆ r y pwll. Crëwch eich ‘mics’ eich hun drwy nofio ar wyneb y pwll,plymio i’w ddyfnderoedd neu eistedd ar ei ymyl yn y caffi. Dyma ddigwyddiad unigryw cyntaf rhaglen gelf sain gyhoeddus gyffrous Dinas Sain Bangor.

Caffi yn gwerthu diod, byrbrydau a prydau bwyd.

Nodyn

  • Dewch ch gwisg nofio (anffurfiol e.e. crys-t os y dymunwch) a llian cynnes neu gwn ymolchi i ymlacio wrth yml y pwll. (need a to bach on the w of ‘gwn’).
  • NEWYDDION DIWEDDARAF Croeso i nofwyr a bobol nad ydynt yn medru nofio o bob safon.
  • Dim mynediad i rai o dan 16 oed. Ymddiheuriadau!

Wet Sounds

“profiad hynod o uniongyrchol, does dim modd dianc rhag ei swyn” – The Guardian

“fel dychwelyd iâ’r groth” – Mizled Youth

“prin y gwelwch chi arddangosfa fwy llwyddiannus” – The Wire

Tocynnau

Book early to avoid disappointment.

Pris Llawn £10 / Gostyngiad £7
08443 380338
01248 382141
prynwch ar lein o: pontio.co.uk

Nofio Cyhoeddus

Hefyd ar Ionawr y 27ain 2011 am 7yh

nofio cyhoeddus i gyfeiliant cerddorol Joel Cahen a Chaparral Andrew Hodges

Cydnabyddiaethau

Mae taith Wet Sounds 2011 wedi ei gefnogi gan Y Loteri Genedlaethol drwy Arts Council England, PRS for Music Foundation, Newcastle City Council, Tower Hamlets City Council & Oxford City Council, ac yn cael ei gyd-drefnu gan Dinas Sain Bangor, Glasgow Film Festival, Fierce Festival (Birmingham), Oxford Brooks University & Brighton Science Festival.
Partneriaid Cyfryngol: The Wire Magazine, The French Institute. Curadur WetSounds ydi Joel Cahen.
Partneriaid Wet Sounds yn Bangor: Dawns i Bawb, Rêl Institiwt, Gwynedd Sub Aqua Club.

Funders & Sponsors