Toriad

Toriad -Manuel Rocha Iturbide (Mecsico)

Dydd Iau 28 & Dydd Sadwrn 30 Gorffenaf 2011 – 12pm
Tŵr y Cloc, y Stryd Fawr, Bangor

Perfformiad byw cyntaf Manuel Rocha Iturbide yng Nghymru.

Gyda phedwar triniwr gwallt proffesiynol ar Stryd Fawr Bangor bydd Iturbide, artist sain o Fecsico, yn rhoi cyfle i bobl gael trin eu gwallt am ddim. Ond bydd microffonau cudd a system chwyddo sain ar y stryd fawr hefyd i brosesu’r sain yn un cyfansoddiad byw.

Dewch draw i wrando ac i gael torri’ch gwallt!

Mwy am Toriad

Meddyliodd Iturbide am y syniad yn dilyn ei daith i’r India yn 1998, lle gwelodd pobl yn cael torri eu gwallt ar y strydoedd. Dywedodd:

“Mi gafodd argraff fawr arna i. Roeddwn wedi fy rhyfeddu yn clywed yr holl wahanol synau, yn cyflymu ac arafu am yn ail. Roedd yn swnio fel math newydd o aderyn neu bry! Yn ystod y perfformiad, byddaf yn addasu ac yn chwyddo’r sain, gan ddod â sŵn trin gwallt i strydoedd Cymru.” – Manuel Rocha Iturbide

Tocynnau

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim – does dim angen tocyn (ond os hoffech chi gael torri’ch gwallt am ddim, mae’r manylion isod).

Torri’ch Gwall am ddim

Trefnu i gael torri’ch gwallt am ddim drwy ddilyn y manylion isod (fe gewch chi ddewis pa steil, ond ni fydd y trinwyr gwallt yn golchi’ch gwallt).

SALES HAVE ENDED

Gweithdy

Bydd Iturbide hefyd yn cydweithio â phum artist sain a chyfansoddwr o ogledd Cymru mewn gweithdy arbennig i greu gweithiau celfyddyd sain newydd sbon. Dewch i Gadeirlan Bangor i glywed y darn terfynol. Mwy o wybodaeth.

Cydnabyddiaeth

Presented by Soundlands for Bangor Sound City.

Mewn cydweithrediad â Real Institute. Mae Dinas Sain Bangor yn derbyn cefnogaeth Pontio.

Funders, Partners & Sponsors