Billie a Y Gloch

Billie a Y Gloch
Mai 27, 2021 admin

Mae Billie yn eistedd o flaen gosodiad newydd Bouke Groen ‘Y Gloch‘ yn WWT Llanelli, ac mae Soundlands yn mynd ati ac yn gofyn iddi pam ei bod hi yno.

“Yn hogan ifanc, dw i’n cofio cael fy rhybuddio am hyn. Hogan arferol oeddwn i ac fe wnes i eu clywed nhw. Fe wyddai’r bobl hynny mewn grym ers cymaint â hanner can mlynedd. Does dim modd inni ddisgwyl amdanyn nhw mwyach. Mae’n rhaid inni fwrw ati.”