Short-List Announced

Soundlands Open Call 2019

2019 Short List Announced
Ionawr 7, 2019 admin

GALWAD AGORED 2019 GAN SOUNDLANDS

cyhoeddi’r rhestr fer

Diolch o galon i’r dros gant o artistiaid ledled y byd wnaeth gyflwyno cynigion o gysyniadau.

Mae’n bleser gennym ni gyhoeddi’r artistiaid sydd ar y rhestr fer:

Bouke Groen (Yr Iseldiroedd)

Morteza Kasravi (Iran) & Fazel Ganji (Iran)

Pete M. Wyer (Y Deyrnas Unedig)

Mae ymysg y swyddi gorau yn y byd i gyd heb os, bwrw golwg ar a gwrando ar dros gant o syniadau cyffrous gan artistiaid sain o bob cwr o’r byd. Fodd bynnag roedd mynd ati i ddewis yr artistiaid ar gyfer y rhestr fer yn heriol ac fe rwyf yn nyled y panel dewis am eu dealltwriaeth aruthrol, eu profiad a’u dyfalbarhad

Llongyfarchiadau i Bouke Groen, Morteza Kasravi & Fazel Ganji a Pete M. Wyer – a diolch o waelod fy nghalon i bawb wnaeth roi o’u hamser i gyflwyno’u cynigion o gysyniadau eleni.

– Dominic Chennell

mwy