Cyhoeddi’r Artist – Galwad Agored 2019

Cyhoeddi’r Artist – Galwad Agored 2019
Mawrth 12, 2019 admin
portrait of

Mae’n bleser gan Soundlands, ar y cyd â Migrations a’r Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir (WWT), gyhoeddi mai’r artist buddugol ar gyfer Galwad Agored Soundlands 2019 ydy Bouke Groen o’r Iseldiroedd.

Bydd ei waith, The Bell, yn fyw yng nghanol Canolfan Gwlyptir WWT Llanelli yn ystod yr Haf eleni.

Diolch yn fawr i bob un o’r tri artist ar y rhestr fer ac i’r cant arall o bob cwr o’r byd wnaeth gyflwyno cynigion anhygoel.