The Bell ar Sioe Gelfyddydau’r BBC

The Bell ar Sioe Gelfyddydau’r BBC
Ebrill 27, 2019 admin

Bouke Groen a Brian Briggs ar Sioe Gelfyddydau Radio Wales

Bu i Nicola Heywood Thomas gyfweld â’r artist Bouke Groen sydd wrthi’n creu ei gomisiwn Soundlands newydd ar gyfer WWT Llanelli ynghyd â Brian Briggs, ein partner WWT ar ran y prosiect.

“[Nicola] yn sgwrsio am y diweddaraf gyda Bouke Groen, ynghylch ei osodiad Soundlands, ‘The Bell’, yng Nghanolfan Gwlyptir Llanelli yn Sir Gaerfyrddin o Fehefin hyd at Awst eleni.

Listen on BBC Website