Cyfle i ennill comisiynau Celf Sain

Cyfle i ennill comisiynau Celf Sain
Rhagfyr 3, 2014 admin

Cyfle i ennill comisiynau

Mae Soundlands yn cynnig cyfle i artistiaid sain greu darnau o waith celf sain. Mae comisiynau ar gael i ddau artist greu naill ai gosodwaith neu berfformiad sain, gydag un o’r gweithiau i’w gyflwyno yn ninas Bangor a’r llall yng Nghwm Idwal.

Fe all y gwaith fod yn waith gwreiddiol neu’n waith wedi ei ail-lunio’n arbennig ar gyfer y cyd-destun penodol hwn. Mae’n rhaid, fodd bynnag, i’r gwaith fod yn un na chafodd ei arddangos o’r blaen, ar unrhyw ffurf, yn unman yng Nghymru

Mwy