Mae Jodi wedi priodi pont!

Mae Jodi wedi priodi pont!
Mehefin 25, 2013 admin
Jodi Rose married a bridge image

Ydych chi’n cofio fel y gwnaeth Jodi Rose i Bont Menai ganu? Erbyn mae hi wedi mynd cam ymhellach a “phriodi” y Pont du Diable..

Fel hyn mae Jodi’n cyflwyno’r diwrnod…

PRIODI PONT Y DIAFOL

21/06/2013

Ar ôl 10 mlynedd o chwilio am bont perffaith, mi ddewisais yn y diwedd briodi y Pont du Diable, a hynny oherwydd ei hanes tywyll a hynod. Mae fy ngŵr yn ŵr perffaith, yn gryf a thawel, ac yn ymhyfrydu yn y rhyddid a’r annibyniaeth rydym ni’n ei rannu. Dewch i ddathlu’r daith gelfyddydol yma’n croesi pontydd nes i mi ddod ar draws Yr Un! – Jodi Rose

mwy o’r hanes ar flog Jodi..