Comisiynau Wedi’i Gyhoeddi

Soundlands commissions for Cwm Idwal & Bangor

Comisiynau Wedi’i Gyhoeddi
Ebrill 17, 2015 admin

GALWAD AGORED I ARTISTIAID SAIN

comisiynau wedi’i gyhoeddi

Diolch i’r dros gant o artistiaid o bob cwr o’r byd a gyflwynodd gynigion cysyniad, ag i’r chwe artist ar y rhestr fer a ddatblygodd eu syniadau i ni ac i’r chwe dewiswr  a asesir yn ddiwyd.

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi’r ddau gomisiwn i:

Bangor

Bangor

  • Jenna Burchell (De Affrica)

Cwm Idwal

Cwm Idwal

  • Rebecca Horrox (Cymru/Lloegr)

“Roedd y ceisiadau a dderbynwyd yn chwa o awyr iach. Roedd gwaith ardderchog wedi ei wneud yn llunio’r ceisiadau, a credaf fo’r ceisiadau hynny ddaeth i’r brig yn mynd i gynnig profiad unigryw i’r ymwelwyr sy’n mynd i gyfoethogi eu hymweliad a Chwm Idwal yn ogystal a dyfnhau eu dealltwriaeth o’r awyrgylch arbennig hwn.” – Guto Roberts

Mwy