Electronic Guy

Electronic Guy – Benoît Maubrey (Germany)

Dydd Sadwrn, 26 Hydref, 2013, 2yp

Canolfan Siopa Deiniol, Bangor, Gogledd Cymru 
 | Am ddim

Mae ail dymor Dinas Sain Bangor yn parhau gyda’r artist sain o ddinas Berlin yn perfformio Electronic Guy.

Lluniwyd y darn hwn yn wreiddiol ar gyfer Maer Berlin yn 1987, gyda phobl yn gwaeddi “Berlin tut gut” (mae Berlin yn gwneud lles i chi) ar gasét wedi’i recordio ymlaen llaw. Bydd Maubrey yn perfformio darn tebyg iawn ar gyfer Dinas Sain Bangor ond mewn siaced electroacwstig newydd sbon.

“Dychmygwch gyngerdd lle nad yw’r gerddoriaeth yn bwysig, neu ddarn o gelf lle nad yw’r lluniau’n cyfrif. Gyda hyn mewn golwg, gallwch chi fod yn barod ar gyfer yr Electronic Guy, perfformiad gan yr artist rhyngwladol Benoit Maubrey.” – Edie Adelstein, Colorado Springs Independent

Benoît Maubrey yw cyfarwyddwr a sylfaenydd DIE SAIN GRUPPE, grŵp celf o ddinas Berlin sy’n creu dillad sain electronig. Mae’r grŵp yn perfformio yn eu dillad i greu darn o gelfyddyd sain sy’n ymateb i’w hamgylchedd.
Yn ei waith cerfluniol sefydlog, mae’n aml yn defnyddio hen henebion cyhoeddus (sydd wedi eu rhoi o’r neilltu) a’u hailgylchu drwy ddefnyddio technoleg fodern ac electroneg.

Ymgynnull ger Tŵr y Cloc, / mynedfa Canolfan Siopa Deiniol, Stryd Fawr, Bangor, Gogledd Cymru.

Diolchiadau

Wedi’i gyflwyno gan Soundlands ar gyfer Dinas Sain Bangor.
Caiff Dinas Sain Bangor ei ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Funders, Partners & Sponsors