Cyfleoedd

GALWAD AGORED I ARTISTIAID SAIN

comisiynau wedi’i gyhoeddi

Diolch i’r dros gant o artistiaid o bob cwr o’r byd a gyflwynodd gynigion cysyniad, ag i’r chwe artist ar y rhestr fer a ddatblygodd eu syniadau i ni ac i’r chwe dewiswr  a asesir yn ddiwyd. Rydym yn falch iawn o gyhoeddi’r ddau gomisiwn i:

Bangor

Bangor

  • Jenna Burchell (De Affrica)

Cwm Idwal

Cwm Idwal

  • Rebecca Horrox (Cymru/Lloegr)

rhestr fer

Bangor

Bangor

  • Ludwig Berger (Yr Almaen) & Alexander Pospischil (Yr Almaen)
  • Jenna Burchell (De Affrica)
  • Hector MacInnes (Yr Alban)

Cwm Idwal

Cwm Idwal

  • Lisa Jen Brown (Cymru)
  • Leslie Deere (Yr Unol Daleithiau/Lloegr)
  • Rebecca Horrox (Cymru/Lloegr)

 

“Roedd y ceisiadau a dderbynwyd yn chwa o awyr iach. Roedd gwaith ardderchog wedi ei wneud yn llunio’r ceisiadau, a credaf fo’r ceisiadau hynny ddaeth i’r brig yn mynd i gynnig profiad unigryw i’r ymwelwyr sy’n mynd i gyfoethogi eu hymweliad a Chwm Idwal yn ogystal a dyfnhau eu dealltwriaeth o’r awyrgylch arbennig hwn.” – Guto Roberts

Mwy