ACCRETION ENTROPY

Seiniau ar gyfer Tŷ Gwag – Dydd Sadwrn 26 Mehefin, 2021

20:00-21:00

ACCRETION ENTROPY

Mae Accretion Entropy yn driawd electroacwstig arbrofol sy’n cynnwys Charles Gershom Spendlove, Dr Ed Wright a Rob Spaull.

Bydd y tri gwron acwstig yn brwydro pensaernïaeth wag. Rydym ni’n meddwl mai’r tŷ fydd yn ennill.


yn ôl ffolderi sain