Guto Roberts

Guto Roberts
Ionawr 19, 2015 admin

“Dwi’n meddwl fod y prosiect soundlands yn ddiddorol dros ben. Mae llawer o bobl yn dod I Gwm Idwal I fwynhau’r tawelwch, ond unwaith mae rhywun yn dechrau gwrando ‘go iawn’ mae ‘r ardal fynyddig hon efo pob math o synnau arbennig. Yr wyf yn edrych ymlaen yn arw I glywed sut bydd yr artistiaid yn dehongli’r synnau sydd I’w cael yng Nghwm Iwal yn ogystal a’r synnau a geir mewn Dinas gyfagos, Bangor wrth gwrs.”